DİNİBÜTÜN MUSTAFA HİLMİ PAŞA (1840-1917)

Yazdır

Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa'nın hayattaki torunları. Yaşayanlar koyu harflerle gösterilmiştir. 

Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa (1840-1917)

1. Namık Bütün (?-1942)

   1.1. Ahmet Lütfullah Bütün

      1.1.1. Nazlı Bütün (Eray)

         1.1.1.1. Ebru Eray

         1.1.1.2. Banu Eray

      1.1.2. Osman Bütün

2. Nimet Bütün (Binzet)

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanabilirsiniz.

Şair, devlet adamı (Kayseri/Tavlusun, ? - İstanbul, 1917). İlk tahsili sırasında sınıf arkadaşları tarafından verilen "Dini- bütün" namıyla bilinen şair, Tavlusun köyünden Hafız Mehmed Efendi'nin oğludur. Dedesi Ateş Hafızzâde namıyla tanınmıştır. Köyünde ilk tahsilini tamamladıktan sonra on yaşında İstanbul'a gitti. 1863'te Harbiye'yi bitirdikten sonra ikinci orduda vazifeye başladı. Suriye ve Lübnan'daki isyanlarla, Anadolu'daki Ermeni isyanının bastırılmasında rol oynadı. Askerî İdâdî'de kitabet muallimliğinde bulundu. Tokat'ta Divan-ı Harp Reisliği yaptı. 93 Harbi ile Yunan Harbinde yararlıklar gösterdi. Bâb-ı Seraskerî Levâzım Dördüncü Şube Müdürlüğüne getirildi. Uhdesine Feshâne Müdürlüğü de verildi. Buradan emekliye ayrıldı. Darüşşafaka'nın kurucularındandır. Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmiştir. Çocukları "Civelekoğlu" ve "Ateşoğlu" soyadlarını aldı. Son Sadrazamlar adlı eserin şifahî kaynaklarındandır. Arap ve Fars edebiyatına vâkıf şairin bilinen tek eseri, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'ye takdim edilmek üzere hazırladığı 1875'te basılan Düstûru'l- Mücâhidîn'dir. Fuzûlî'nin Leyla vü Mecnûn mesnevisini tiyatro şekline koymuş ve bu piyes Güllü Agop Tiyatrosunda uzun süre sahnelenmiştir. Basılmamış şiirleri de bulunmaktadır. 

(Kılıç, Atabey, "Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa", Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, c. 2, 2010.)

Mustafa Hilmi Paşa'nın Sağ Kolağası rütbesindeyken yazdığı Düstûrü'l-Mücâhidîn li-İzzeddîn kitabının kapağı

Vefat

Merhum Dini Bütün Ferik Mustafa Hilmi Paşa'nın oğlu, Maliye Vekâleti bankalar murakıbı Lütfullah Bütün'ün babası, Millî Müdafaa Vekâleti levazımatı umumiye dairesi birinci şube müdürlüğünden mütekaid Binbaşı NAMIK BÜTÜN uzun zamandan beri duçar olduğu rahatsızlıktan kurtulamıyarak pazartesi günü vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 10 mart 942 salı günü saat on bir buçukta Kızıltoprak, Bağdad caddesindeki 144 numaralı köşkünden kaldırılarak öğle namazı Zühtüpaşa Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmed'deki aile kabristanında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. (Cumhuriyet, 10.3.1942, s. 3) 

Wednesday the 21st. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©