YENİ ZELANDA TERÖRİSTİNİN ŞİFRELERİ (5) (3.4.2019 Önce Vatan)

Yazdır

Önceki yazılarımda Yeni Zelanda teröristine ait diğer bir grup şarjörde yazılı isimlerden Alexandre Bissonnette’yi anlatmıştım. Bugün resmini koyduğum şarjörlerdeki diğer isimleri inceleyelim.

“For Rotherham”

Terörist “Rotherham için” ibaresiyle Kuzey İngiltere'de, Güney Yorkshire bölgesinde yer alan Rotherham kasabasında, 1998-2013 yılları arasında 7 yıl süreyle yaşanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarını ima etmektedir. Skandalın sorumluları olarak Pakistan kökenli 7 İngiltere vatandaşı gösterilmiştir.

“Luca Traini”

3 Şubat 2018’de İtalya’nın Macerata şehrinde Afrikalı göçmenlerin üzerine ateş açarak Gana, Mali ve Nijeryalı 6 kişiyi yaralayan 28 yaşındaki terörist. Tutuklandığında omuzlarında bir İtalyan bayrağı taşıyor, “Yaşasın İtalya!” diye bağırıyor ve Nazi selamı veriyordu.

“Kagule Muharebesi”

Terörist bu ibareyi Rusça yazmıştır. Sultan III. Mustafa Han devrinde yaşanan ve Osmanlı Kaynaklarında Kartal Bozgunu olarak geçen bu savaşta Kont Romanzov kumandasındaki Rus ordusu, Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem İvazzâde Halil Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu 1 Ağustos 1770'de mağlup etmiştir.

O sırada Kont Romanzov 30.000 kişilik ordusuyla Boğdan’ı işgal etmişti. Kont Panin’in kumandasındaki 60.000 kişilik Rus ordusu da Bender Kalesi’ni muhasara etmişti. Bölgede mevcut Kırım ve Osmanlı kuvvetleri İsakçı’nın güneyindeki Kartal mevkiinde karargâh kuran Romanzov’u söküp atamayınca bizzat Sadrazam Halil Paşa Kartal üzerine yürüdü. Kuzeyde Kırım Hanı vardı. Romanzov’un durumu ümitsiz iken 31 Temmuz gecesi sürpriz bir taarruzla Türk saflarına girdi. 8 saatlik bir top ateşi ve vuruşma Osmanlı ordusunu yıprattı. Sabah olduğunda Sadrazam askerin büyük kısmının savuştuğu görerek Babadağı’na çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ruslar bölgeye dağılan 50.000 kadar asker kaçağını kılıçtan geçirdi. Civarda bulunan Akkerman dâhil pek çok kalemiz Rusların eline geçti. Sonuç olarak muhasara altındaki Bender, destekten tamamen mahrum kalarak 27 Eylül’de düştü. Kaledeki binlerce sivil Türk kılıçtan geçirildi. Babalar, çocuklarını ve kadınlarını Rusların eline düşmesin diye kendi elleri ile hançerledikten sonra şehit olmak için Rus saflarına daldılar. Bender önünde Ruslara da oldukça fazla zayiat verdirilmiştir.

“Bajo Pivlyanin”

Terörist bu ismi Sırp Kiril alfabesiyle yazmıştır. Bajo Pivlyanin haydut çetesi reisi Karadağlı bir Sırp’tır. Sultan İbrahim ve IV. Mehmed Han devirlerinde, 1645-1669 yılları arasında devam eden ve Girit’in fethiyle sonuçlanan Osmanlı-Venedik savaşları sırasında, Osmanlıya isyan etmiş, Hersek topraklarında Venediklilerin emrinde Osmanlılara karşı savaşmıştır. 19. Yüzyıl Sırp ressamlarından Aksentije Marodić’in, haydudu bir Osmanlı subayını öldürürken resmettiği "Türk Öldüren Bajo Pivlyanin" isimli bir tablosu vardır.

“Fruzhin”

Terörist bu ismi Bulgarca yazmıştır. Prens Fruzhin, Tırnova Çarı İvan Şişman'ın oğludur. 1404'te kuzeni II. Konstantin Asen ile birlikte Osmanlılara karşı isyan etmiştir. Varna Muharebesi dâhil birçok Haçlı faaliyetine katılmıştır.

İvan Şişman 1368’de kız kardeşi Prenses Mara’yı I. Murad Han’la evlendirmişti. İvan’ın diğer oğlu Alexander Müslüman olarak İskender adını almış ve Yıldırım Bayezid Han devrinde İzmir ve Samsun valiliği yapmıştır.

“Bolayır Muharebesi”

Terörist bu ifadeyi Bulgarca yazmıştır. I. Balkan Savaşı sırasında 26 Ocak 1913'te General Georgi Todorov kumandasındaki Bulgar birlikleri ile Bolayır Kolordusu (Bahr-i Sefid Boğazı “Akdeniz Boğazı” Kuva-yı Mürettebe Kumandanlığı) birlikleri arasında gerçekleşen ve mağlup olduğumuz muharebedir. Bolayır, Şarköy ile Gelibolu arasındadır. Bu kolordunun kumandanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı Binbaşı Ali Fethi Bey ve Harekât Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Kemal Bey idi.

“Shipka pass”, “Iosif Gurko”

Bu olay, 93 Harbi de denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında stratejik bir mevki olan Şıpka Boğazı’nın 19 Temmuz 1877’de General Gurko tarafından işgal edilmesi ve daha sonra Boğaz’ın Osmanlı kuvvetlerince ele geçirilmesi teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır.

Şıpka Boğazı, Tırnova ve Kızanlık arasında 1334 metre yükseklikte yer alıyor ve Balkan Dağları’nın en stratejik noktasını teşkil ediyordu. Kuzeydeki Osmanlı kuvvetleri ile güneydekilerin birbiriyle buluşması ancak bu boğazdan geçmek suretiyle mümkündü. Dolayısıyla bu boğaz Ruslardan alınmadığı sürece savaşı kazanmak ihtimali yoktu.

Cepheye intikal emri alan genç müşirlerden Süleyman Paşa 25.000 askerini, Türk donanması ile Karadağ’ın güneyindeki Bar Limanı’ndan Dedeağaç’a, oradan da trenle Kızanlık’a nakletmişti. 9 Temmuz 1877’de Hersek’te hareket emrini almış, deniz yoluyla Dedeağaç üzerinden 17 günde Şıpka Boğazı’na ulaşmıştı ki parlak bir askerî başarıdır.

Bu arada 20 ve 30 Temmuz’da Gazi Osman Paşa’nın I. ve II. Plevne Zaferleri vuku buluyordu. Süleyman Paşa 20-26 Ağustos 1877 tarihleri arasında 7 gün 7 gece Şıpka Boğazı’na taarruz etti, fakat geçemedi. General Gurko’yu Şıpka’dan atamadı. Halbuki Şıpka’yı elinde tutan taraf çok büyük avantajlara sahip olacaktı. Bu mühim taarruzu Sultan Abdülhamid Han başta olmak üzere Yıldız’daki devlet erkânı telgraf başında anbean takip etmiştir.

Süleyman Paşa takip eden aylarda Gurko’nun üstün kuvvetleri karşısında muharebeye girmeden Gümülcine’ye kadar çekilecektir. Ne yazık ki Başkumandan Vekili Müşir Rauf Paşa ile Süleyman Paşa arsındaki şiddetli düşmanlık, bu cephede başarı kazanılmasına mâni olmuş, Ocak 1878'de Edirne dâhil bütün Rumeli topraklarımızın elden çıkmasına sebep olmuştur.

Terörist, General Iosif Gurko’nun ismini başka bir şarjörünün üzerine yazmıştır.

“Novak Vujošević”

Sultan V. Murad’ın 3 aylık padişahlığının sonlarındaki karışık dönemde, 2 Ağustos 1876'da Karadağlılar ile Osmanlılar arasında Fundina Savaşı'na katılan Karadağlı bir Sırp’tır. 28 Türk’ü şehit ettiği için Rus Çarı tarafından mükâfatlandırıldığı söylenir. 

Resimdeki şarjörlerde yazılı isimlerden Sebastiano Venier’i, teröristin silahlarının üzerinde yazılı olan ama daha anlatmadığım “Lepanto 1571” ibaresiyle birlikte sonraki bölümlerde anlatacağım.

 Bu makale, 3 Nisan 2019 tarihli Önce Vatan gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.oncevatan.com.tr/images/upload/e-gazete/2019/04/03/9_.jpg

 

 

Yorumunuzu yazın...

  • Mustafa Gülcan

    Gönderilme Tarihi 2019-04-09 15:24:15

    Çok teşekkür ederiz abi. Müstefid oldum.

    Yoruma cevap yazın

Monday the 17th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©