BİN AYDAN HAYIRLI GECE (28.5.2019 Yeni Çağrı)

Yazdır

Hadis-i şerifte “Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu Cehennemden azat olmaktır.” buyurulan, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Hicret’in ikinci senesinde bu ayda oruç tutmak farz oldu. Peygamber efendimiz ve mübarek arkadaşları, ilk Ramazan orucunun 12’inci gününde Bedir Muharebesi için Medine’den çıktılar. Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki oruç tutulan 1439’uncu Ramazan-ı Şerif ayını biz talihli Müslümanlar bu sene idrak ettik ve İslam’ın beş şartında dördüncüsü olan bu çok mühim farzı yerine getirdik. Çok mühim sünnet olan teravih namazlarına devam ettik, fitrelerimizi verdik. Cenabı Hakk’ın sonsuz merhametine güvenerek Cehennemden azat ettiklerinin arasında olmayı ümit ediyoruz.

MÜBAREK GECELER

Müslümanların on mübarek gecesi vardır:

1. Kadir Gecesi: Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de övülen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı Kerîm Peygamber efendimize bu gece gelmeye başladı.

2. Arefe Gecesi: Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Yani Zilhicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir.

3. Fıtır Bayramı Gecesi: Ramazan-ı şerif ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir.

4. Kurban Bayramı Geceleri: Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir.

5. Mevlid Gecesi: Rebiyülevvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed “aleyhisselâm”ın doğduğu gecedir.

6. Berat Gecesi: Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani on dördüncü günü ile on beşinci günü arasındaki gecedir. Allahü teâlâ ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.

7. Miraç Gecesi: Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

8. Regaip Gecesi: Recep ayının ilk cuma gecesidir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır.

9. Muharrem Gecesi: Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir.

10. Aşure Gecesi: Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesidir.

Bu on geceden başka, Ramazan bayramının diğer geceleri, Zilhicce ayının ilk on geceleri, Muharrem ayının ilk on geceleri ve her cuma ve pazartesi gecesi de mübarektir.

KADİR GECESİ

Kur’ân-ı Kerîm’deki 114 sureden biri olan Kadr Suresi özel olarak Kadir Gecesi hakkında indirilmiştir. Cenabı Hak şöyle buyuruyor: “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr. Vemâ edrâke mâ leyletü’l-kadr. Leyletü’l-kadri ḣayrün min elfi şehr. Tenezzelü’l-melâiketü ve’r-rûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hattâ matla’i’l-fecr.”

Meal-i şerifi: “Şüphesiz biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Cebrail, bütün emirleri yerine getirmek için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.” (Kadr 97/1-5)

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu bildirilmemiştir. Ancak İslam âlimlerinin bu hususta keşifleri vardır. İmam-ı Şâfi’î hazretleri Ramazan’ın on yedinci, İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretleri yirmi yedinci gecesi olması çok vaki olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi.

80 SENE İBADETE BEDEL

Kur’ân-ı Kerîm’de verilen rakamdan yola çıkarsak 1000 ay, hicrî 83 seneden fazla bir müddeti gösterir ki miladi olarak 81 seneye yakın bir süredir. Cenabı Hakk’ın bir lütfu olarak ömrü boyunca bir defa bile Kadir Gecesi’ni bulup o geceyi layıkıyla ihya eden bir kişi, bütün ömrünü taat ve ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanmaktadır.

Peki, mübarek bir gecenin ihya edilmesi ne demektir? Mevlânâ Muhammed Rebhâmî Riyâdu’n-Nâsıhîn kitabında büyük İslam âlimi İmam-ı Nevevî hazretlerinden naklen şöyle bildiriyor: “Gecenin on iki kısmından bir kısmını -yani bir saat kadar- ihya etmek, yani okumak, kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur.”

EN KESTİRME YOL

Kadir Gecesi’ni bulmanın en kestirme ve emniyetli yolu, Ramazan ayının bütün gecelerini ihya etmek olsa gerektir. Zaten Ramazan ayının bütün gün ve geceleri çok kıymetlidir. Büyük İslam âlimi İmam-ı Rabbânî hazretleri Mektubât kitabının birinci cilt, 162. mektubunda şöyle buyuruyor:

“Mübarek Ramazan ayında da bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket, Allahü teâlânın zatından gelmekte, onun şü’ûnlarından hâsıl olmaktadır. Her kusur, her kötülük de mahlûkların zatlarından ve sıfatlarından hâsıl olmaktadır. Nisâ sûresinin 78. âyetinde meâlen, “Sana gelen her güzel şey, Allahü teâlâdan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendindendir.” buyuruldu. Bunun için, bu aydaki iyiliklerin, bereketlerin hepsi, Allahü teâlânın zatındaki üstünlüklerden gelmektedir. Bu üstünlüklerin hepsi de ‘kelâm’ şânında bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm, bu ‘kelâm’ şânının hakikatinin hepsinden hâsıl olmuştur. Bundan dolayı, bu mübarek ayın, Kur’ân-ı Kerîm ile tam bağlılığı vardır. Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm’de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da o üstünlüklerden hâsıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur’ân-ı Kerîm bu ayda nazil oldu. Bakara suresinin 185. âyetinde meâlen, “Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayında indirildi.” buyuruldu. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek, hayırlı ve bereketli olur. Allahü teâlâ, hepimizi bu mübarek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. Her birimize bundan büyük pay versin!”

 Bu duaya canı gönülden âmin diyor, yaklaşan mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Hak bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine dinimize, milletimize ve ülkemize hizmet edenlere yardım eylesin. Dinimiz, milletimiz ve ülkemiz için kötülük düşünenlere de fırsat vermesin.

 Bu makale, 28 Mayıs 2019 tarihli Yeni Çağrı gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.yenicagri.com/wp-content/uploads/2019/05/yeni-cagri-gazetesi-28-mayis-2019-sali-tarihli-gazete-sayfalari-5.jpg

Yorumunuzu yazın...

    Thursday the 28th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
    Copyright 2012

    ©