OSMANLI PADİŞAHLARININ TÜRBELERİ (2) (18.7.2023) Gazete Yazıyor

Yazdır

Osmanlı padişahlarının nerelerde medfun bulunduğunu önceki yazımda bıraktığım yerden anlatmaya devam ediyorum.

Sultan I. Ahmed Han’ın türbesi Sultanahmet semtinde padişahın kendi yaptırdığı muhteşem Sultan Ahmed Camii’nin kuzey doğusunda Alman Çeşmesi’nin karşısındadır. Türbede I. Ahmed Han’ın yanı sıra oğulları II. Osman ve IV. Murad Han’ın da sandukaları bulunur.

IV. Mehmed Han’ın türbesi, İstanbul’un sembollerinden Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin güneyinde, cami ile Mısır Çarşısı arasındaki büyük türbededir. IV. Mehmed Han’ın validesi Hadice Tarhan Valide Sultan için yaptırılan türbede padişahınkinin yanı sıra oğulları II. Mustafa ve III. Ahmed Han ile II. Mustafa Han’ın oğulları III. Osman ve I. Mahmud Han’ın da sandukaları bulunur.

NAKŞ-I KADEM-İ PEYGAMBERÎ

Sultan III. Mustafa Han’ın türbesi Laleli semtinde kendi yaptırdığı caminin yakınındadır. Ongen planlı bir yapı olan türbe girişinin sağından itibaren beşinci köşedeki ahşap dolap içerisindeki taşta, Peygamberimizin ayak izleri vardır. Türbede III. Mustafa Han’ınkinin yanı sıra oğlu III. Selim Han’ın da sandukası bulunur.

Sultan I. Abdülhamid Han’ın türbesi Bahçekapı semtinde, 4’üncü Vakıf Han’ın karşısındadır. Türbede I. Abdülhamid Han’ınkinin yanı sıra oğlu IV. Mustafa Han’ın da sandukası bulunur. Türbenin Yeni Cami tarafındaki duvarında bulunan dolaba yerleştirilmiş taşta, Peygamberimizin ayak izleri vardır.

Sultan II. Mahmud Han’ın türbesi Çemberlitaş’ta Divanyolu Caddesi üzerindedir. Sekizgen plânlı, sanatlı bir yapı olan türbe, haziresinde 140 civarında mezarın bulunduğu tarihî bir adada yer alır. Türbede II. Mahmud Han’ınkinin yanı sıra oğlu Abdülaziz Han ve torunu II. Abdülhamid Han’ın da sandukası bulunur.

Sultan Abdülmecid Han’ın türbesi, Sultan Selim Camii’nin kıble duvarının önündeki dört türbeden, kıbleye göre en solda olanıdır. Padişahın vasiyeti üzerine yükseklik bakımından, hemen ilerisinde yer alan, atası Yavuz Sultan Selim Han’ın türbesinden daha aşağıda yapılmıştır.

Sultan V. Murad Han’ın kabri, Eminönü’nde Yeni Cami yanındaki Tarhan Valide Sultan Türbesi’nin arka bölümüne bitişik olarak inşa edilen iki küçük türbeden Cedid Havatin Türbesi’ndedir.

Sultan Mehmed Reşad Han’ın türbesi, Eyüp Sultan’da Eyüp İskelesi’nin karşısındadır. Sekizgen planlı, kubbeli, girişine on basamaklı bir merdivenle ulaşılan sanatlı bir yapıdır. İstanbul’daki padişah türbelerinden Fatih ilçesi dışındaki tek türbedir. Padişah, sağlığında zaman zaman buraya gelir, inşaatına nezaret ederdi.

VE SON PADİŞAHIN TÜRBESİ

Otuz altıncı ve son Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Vahîdeddin Han, 17 Kasım 1922 günü vatanından koparken yanında şahsî eşyası dışında hiçbir şey götürmedi. Hazineden bir iğne bile almadı. Acı ve sıkıntı içinde geçen dört senelik bir sürgün hayatından sonra, 16 Mayıs 1926’da İtalya’da 65 yaşında vefat etti. Yastığının altından parasızlıktan alamadığı ilaç reçeteleri çıkmıştı. Çevredeki esnafa olan borçlar sebebiyle eşyasına ve tabutuna haciz konuldu. Cenaze tam bir ay kaldırılamadı. Bu borçların nihayet damadı Şehzade Ömer Faruk Efendi tarafından ödenmesinden sonra cenazesi Şam’a getirilerek buradaki Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan caminin avlusuna defnedildi. Vahîdeddin Han’ın kabrinin üzerine türbe yapılmamıştır. Yüksekçe bir kaidenin üzerinde yer alan mütevazi lahdinin çevresinde Âyete’l-kürsî yazılıdır. Padişahın buraya defninin akabinde sürgünde vefat eden pek çok şehzade ve sultan peyderpey buraya defnedilmiş ve zaman içinde bir hanedan kabristanı hâline gelmiştir.

BİR RİCA 

Özellikle İstanbul’daki bu padişah türbelerini ziyaret etmek istediğinizde üç beş tanesi dışında hepsinin kapalı olduğunu görürsünüz. Pek çoğunun restorasyonu tamamlandığı hâlde ne hikmetse kapalı tutulmaktadır. Açık olan bazılarının da Tarhan Valide Sultan Türbesi’nde olduğu gibi girişinin hemen önüne bir halat gerilmiş ve ziyaretçilerin daha ileriye gitmesi engellenmiştir. Hâlbuki eski zamanlarda türbenin sağından ve solundan uç kısımlarına kadar ilerlemek mümkün oluyordu. Yetkililerden ricamız sebepsiz yere kapalı tutulan padişah türbelerinin ziyarete açılması ve arz ettiğim halat germe uygulamasına son verilmesidir.

Bu makale, 18 Temmuz 2023 tarihli Gazete Yazıyor'da yayınlanmıştır.

https://www.gazeteyaziyor.com.tr/osmanli-padisahlarinin-turbeleri-2

Yorumunuzu yazın...

    Tuesday the 3rd. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
    Copyright 2012

    ©