BİR ŞEHZADEYE AİT MAAŞ BORDROSU (7.2.2012)

Yazdır

Aşağıda çözümünü verdiğim belge bir şehzadeye ait maaş bordrosudur:

 

Aded Numarası                                  Hazine-i Celile-i Mâliye                                  Defter Numarası

75                                                                                                                              74

 

Sene 1322                  Faslı                Kısmı               Tertibi              Senesi            Sene 1324

3 Kânunusâni                                                            Selatin             322

 

Devletlü necâbetlü Süleyman Efendi hazretlerinin 322 senesi Kânunuevvel maaşları olup

itâsı lazım gelen

 

                                                                                                      Kuruş              Para

                                                           Yalnız seksen bin kuruşdur.   80000

 

3 Kânunusâni 1322 Rumi tarihi 16 Ocak 1907 Miladi tarihine karşılık geliyor. Hicri olarak da 1 Zilhicce 1324. Bordro Şehzade Selim Süleyman Efendi’ye ait. Bu tarihte Mehmed Reşad ve Yusuf İzzeddin Efendilerden sonra 3. veliahd. Yaşasaydı Sultan Reşad’dan sonra padişah olacaktı.

 

Bu meblağı 100 kuruş=1 Osmanlı altını hesabıyla aylık 800 Osmanlı altını maaş olarak düşünmek ve bunu da bugünkü altın fiyatları ile çarpıp elde edilen büyük rakama bakarak birtakım sonuçlara varmak insanı yanıltabilir. Bir kere bu parayı şehzade tek başına harcamıyordu. Bütün bir ev halkı, çok sayıda hizmetkârları ile koca bir konak, himaye ettiği ilim ve sanat erbabı ile şehzadelerin de bir bütçesi vardı. İşte bütün bu harcamaları bu para ile yapardı.

 

Şöyle bir hesap da yapılabilir: 1907’de 7,2 gramlık bir Osmanlı altınının değeri 4,81 USD idi. 800 altın 3848 USD yapar. İşte şehzadenin maaşı bu idi.

 

Bugün ise 7,2 gram altının değeri 442 USD’dir. Bugünün rakamları ile 800 altın 353600 USD eder ki büyük bir rakamdır.

 

Kafamızı berraklaştırmak için başka bir rakam: Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde padişah maaşı 75000 Osmanlı altını idi.

 

Bir hesaba göre 1927’deki reisicumhur maaşı 15000 lira ve 1 Reşad altını=8,2 lira hesabıyla 1765 Reşad altını imiş. Bu da o yılın rayiciyle 9252 USD yapıyor.

 

Bu yazı, 7 Şubat 2012 tarihinde http://groups.yahoo.com/group/OSMANLILAR adresindeki OSMANLILAR mesajlaşma grubunda yayınlanmıştır.

 

 

(Belgenin aslı Mustafa Gültekin Bey'in koleksiyonundadır.)

Yorumunuzu yazın...

    Saturday the 23rd. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
    Copyright 2012

    ©