Yaşayan Osmanlılar

ŞEHZADELER

 

Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Babası

1

Dündar

20.12.1930

Şam-Suriye

Mehmed Abdülkerim

2

Harun

22.1.1932

Cünye-Lübnan

Mehmed Abdülkerim

3

Osman Selaheddin

7.7.1940

İskenderiye-Mısır

Ali Vasıb

4

Ömer Abdülmecid

4.6.1941

İskenderiye-Mısır

Mahmud Namık

5

Mehmed Ziyaeddin

17.9.1947

Kahire-Mısır

Mehmed Nazım

6

Selim

5.5.1949

Viyana-Avusturya

Necib Ertuğrul

7

Selim

5.9.1955

Frankfurt-Almanya

Burhaneddin Cem

8

Orhan

16.7.1959

Beyrut-Lübnan

Süleyman Saadeddin

9

Orhan

25.8.1963

Şam-Suriye

Harun

10

Ziyaeddin

18.4.1966

ABD

Cengiz

11

Orhan Murad

26.12.1972

Henley-İngiltere

Osman Selaheddin

12

Mahmud

27.4.1975

Londra-İngiltere

Ömer Abdülmecid

13

Osman

23.8.1975

Salzburg-Avusturya

Selim

14

Abdülhamid

20.9.1977

Salzburg-Avusturya

Selim

15

Abdülhamid Kayıhan

4.8.1979

İstanbul

Harun

16

Selim Süleyman

15.12.1979

High Wycombe-İngiltere

Osman Selaheddin

17

Nazım

24.9.1985

İngiltere

Mehmed Ziyaeddin

18

Yavuz Selim

22.2.1989

İstanbul

Orhan

19

Turan Cem

7.1.2004

High Wycombe-İngiltere

Orhan Murad

20

Tamer Nihad

15.4.2006

High Wycombe-İngiltere

Orhan Murad

21

Muhammed Harun

1.12.2007

İstanbul

Abdülhamid Kayıhan

22

Batu Bayezid

23.4.2008

Londra-İngiltere

Selim Süleyman

23

Ziya Reşad

6.6.2012

Londra-İngiltere

Mahmud

24

Ömer Cem

5.8.2015

Londra-İngiltere

Mahmud

25

Muhammed Abdülaziz

11.8.2016

İstanbul

Abdülhamid Kayıhan

SULTANLAR

 

Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Babası

1

Leyla

17.7.1947

Viyana-Avusturya

Necib Ertuğrul

2

Nilüfer

19.3.1953

Monterey-ABD

Burhaneddin Cem

3

Perihan

2.10.1963

Beyrut-Lübnan

Süleyman Saadeddin

4

Ayşe

21.3.1964

ABD

Cengiz

5

Gülhan

30.1.1968

Beyrut-Lübnan

Süleyman Saadeddin

6

Ayşe Gülnev

17.1.1971

Henley-İngiltere

Osman Selaheddin

7

Nurhan

20.11.1973

Şam-Suriye

Harun

8

Nilhan

25.5.1987

İstanbul

Orhan

9

Nermin

30.3.1988

İngiltere

Mehmed Ziyaeddin

10

Nilüfer

5.5.1995

İstanbul

Orhan

11

Berna

1.10.1998

İstanbul

Orhan

12

Asyahan

10.1.2004

İstanbul

Orhan

13

Esma Emira

18.6.2015

İstanbul

Selim Süleyman

SULTANZADELER

 

Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Annesi

1

Yavuz

11.9.1928

Hayfa-Filistin

Fatma Zehra

2

Yusuf Mecid

16.11.1932

Paris-Fransa

Rabia Nilüfer

3

Bereket

6.10.1933

Nice-Fransa

Hadice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar

4

Keramet

27.2.1939

Nice-Fransa

Hadice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar

5

Ali

10.8.1941

Amman-Ürdün

Mihrimah

6

Abbas Hilmi

16.10.1941

Kahire-Mısır

Fatma Neslişah

7

Asım Ebubekir

27.4.1948

İskenderiye-Mısır

Mihrimah

8

İbrahim Turan

3.5.1950

Kahire-Mısır

Mihrişah Selçuk

9

Osman Rifat

20.5.1951

Kahire-Mısır

Necla Hibetullah

10

Salih Avni

1.7.1953

Kahire-Mısır

Safvet Neslişah

11

Mehmed Erol

21.8.1954

Kahire-Mısır

Fatma Necla

12

Cengiz

16.6.1955

İstanbul

Mübeccel Bezmialem

13

Ömer Avni

19.1.1957

Kahire-Mısır

Safvet Neslişah

14

Osman Cem

9.11.1963

Lizbon-Portekiz

Fatma Necla

15

Zekeriya

9.10.1996

ABD

Ayşe

16

Ali

15.1.2000

Londra-İngiltere

Ayşe Gülnev

17

Tarık

10.9.2001

Londra-İngiltere

Ayşe Gülnev

18

Muhammed Halil

27.8.2002

Şam-Suriye

Nurhan

19

Cengiz

12.4.2003

Londra-İngiltere

Ayşe Gülnev

20

Ziya

26.7.2006

Sussex-İngiltere

Ayşe Gülnev

21

Mehmed Vahideddin

11.9.2014

İstanbul

Nilhan

HANIMSULTANLAR

 

 

Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Annesi

1

Emel Nuricihan

15.06.1925

Beyrut-Lübnan

Rukiye

2

Perizad

11.01.1936

İskenderiye-Mısır

Lütfiye

3

Hatice Türkan

16.04.1941

Kahire-Mısır

Mihrişah Selçuk

4

Sabiha Fazile

08.08.1941

Neuilly-sur-Seine-Fransa

Zehra Hanzade

5

Nilüfer

14.09.1942

Kahire-Mısır

Ayşe Masume Fethiye

6

İkbal

22.12.1944

Kahire-Mısır

Fatma Neslişah

7

Necla

1951

Rio de Janeiro-Brezilya

Fatma Samire

8

Andrea

18.03.1971

Hamburg-Almanya

Iskra

9

Aliye

13.0.1980

Salzburg-Avusturya

Leyla

10

Peri

02.04.1994

ABD

Ayşe

11

Sara

11.11.2004

İstanbul

Nurhan

12

Aliye

25.03.2005

Sussex-İngiltere

Ayşe Gülnev

13

Hanzade

01.07.2013

Bahçelievler-İstanbul

Nilhan

HANEDAN ALBÜMÜ

 

Osmanoğulları için sürgün kanununun çıktığı 3 Mart 1924 günü, son padişah Sultan Mehmed Vahîdeddin Han, son halife Abdülmecid Efendi ve şehzade unvanını taşıyan 35 kişiyle birlikte ailenin toplam 37 erkek üyesi bulunuyordu. Sadece saltanat davası güdebilecek bu 37 kişiyi kapsaması beklenirken bizdeki sürgünün kapsamı, başka ülkelerdekinden farklı olarak çok geniş tutulmuştu. Sultan denilen padişah ve şehzade kızları (42 kişi), bu sultanların sultanzade denilen erkek (16 kişi) ve hanımsultan denilen kız çocukları (15 kişi), ayrıca padişah, halife ve şehzadelerin zevceleri (27 kişi, aslında bu kategoride olanlar, mecbur olmadığı hâlde gidenler sebebiyle daha çoktur) ve sultanların zevçleri (18 kişi) ile birlikte kanunun saydığı kişi sayısı asgari 155'e ulaşmaktaydı. Aralarında Seniha Sultan gibi 72 yaşında pir-i fani olan da vardı, Melike Hanımsultan gibi annesinin kucağında 15 günlük bebek olan da. Sultan çocuklarından evli olanlarının zevç ve zevceleri de kanunda açıkça belirtilmediği hâlde sürgün edilmiştir. Yine kanunen sürgüne gitmesi gerekmediği halde, çocuklarından ayrılamayan anneler, annelerinden ayrılamayan çocuklar, kızı ölmüş bulunduğu için torunlarıyla giden anneanneler, kalfa, ağa, mürebbiye, muallim gibi efendilerinden ayrılamayan ve bendegân denilen hizmetlilerle birlikte gerçek sürgün sayısı 250'yi buluyordu.

 

Resmî ismiyle “Hilâfetin ilgâ ve Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 431 numaralı kanun” 13 maddeyi ihtiva ediyordu. 3. maddede “İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı tarihinden itibaren azami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar” deniyordu. Ancak kanun kapsamına giren Hanedan üye ve mensuplarından, o sırada hasta yatağında yatmakta olan Sultan Beşinci Murad Han’ın kızı Fatma Sultan ile eşi ve üç çocuğu hariç hiçbirisi sözü edilen 10 günlük süreyi kullanamamışlardır. Kanun, 6 Mart 1924 tarihli Resmî Cerîde'de (Gazete'de) yayınlandığına göre vatanı terk için son gün 15 Mart olmalıydı. Hâlbuki Halife Abdülmecid Efendi’ye, kanunun Meclis’te kabul edilmesinin akabinde gece yarısı tebliğ yapılıp oğlu Ömer Faruk Efendi, kızı, zevceleri ve üç kişilik maiyetiyle 4 Mart sabahı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak Çatalca'ya getirilip Simplon Ekspresi'ne bindirildiler. Vatanı terk için kanun kapsamındaki bütün kişilere 4 Mart günü tebliğ yapılarak şehzadelere 6 Mart akşamına kadar, sultanlara ve diğerlerine ise 1 hafta mühlet verilmişti. Pasaportların zamanında hazırlanamaması, Mısır’a gitmek isteyenlere İngiltere Sefareti’nin vize vermemesi, tren ve gemilerin kalkış saatlerinin getirdiği kısıtlamalar gibi sebeplerle verilen mühletler birkaç gün uzamıştı. Yine de 12 Mart günü bittiğinde,  o sırada zaten yurt dışında olanlar ile Fatma Sultan ve ailesi haricinde, kanunun saydığı kişilerin tamamı vatan topraklarını terk etmiş bulunmaktaydı.


Hanedan'ın padişah sulbünden inen ve sürgün listesinde ismi bulunan 37 erkek üyesinden yedisi, kanunun çıktığı tarihte zaten yurt dışında bulunuyorlardı. Aslında sürgün en önce onlar için başlamıştı. Bunlardan İtalya’da bulunan Sultan Vahîdeddin Han ve oğlu Mehmed Ertuğrul Efendi zaten 18 Kasım 1922’den beri sürgündeydiler. Mehmed Burhaneddin Efendi ile iki oğlu Mehmed Fahreddin ve Osman Ertuğrul Efendiler de o sırada Viyana’da bulunuyorlardı. Abdürrahim Hayri Efendi Roma’da, Osman Fuad Efendi ise İsviçre’de idiler. Sultan Abdülmecid’in kızı ve son sadrazamlardan Damad Mehmed Ferid Paşa’nın zevcesi Mediha Sultan da, daha 1922'de zevciyle birlikte Fransa’ya gitmişti.

 

Sürgün, şehzadeler dışındaki erkekler ile kadınlar için 28, şehzadeler için 50 yıl sürdü. 16 Haziran 1952’de hanedanın şehzadeler dışındaki üye ve mensuplarının vatana dönmesine imkân veren kanun çıktığında, 1924’teki sürgün listesinde bulunan 42 sultandan 18’i, aradan geçen 28 yıl içinde vefat etmiş bulunuyordu. Sağ olan diğerlerinin ve bu arada doğan yeni sultanların da bu izinden faydalanıp sürekli kalmak için vatana dönmesi son derece zordu. Vatana dönme izni çıkan bir sultan veya şehzade eşi, yasaklı babasını, kocasını veya oğlunu bulunduğu ülkede bırakıp nasıl gelecekti? Dolayısıyla bu izinden aslında, fevkalade sınırlı sayıda kişi istifade edebilmişti.

 

Aradan yarım asır geçtikten sonra 15 Mayıs 1974’te Hanedan'ın erkek üyeleri için de vatana giriş izni verildiği zaman 1924 Mart'ında vatandan çıkarılan 37 erkek üyeden sadece 10 tanesi hayatta bulunuyordu. 42 sultandan da 14'ü sağdı. Artık yaşları ilerlemiş, çoğunun İstanbul'da ne bir arkadaşları, ne de akrabaları kalmıştı. Yad ellerde geçen yarım asırlık uzun zaman dilimi, yaşadığımız şu mukaddes vatan topraklarında dedeleri 623 yıl hüküm sürmüş bu kutlu ailenin her bir ferdi için, kimi ilginç, kimi hüzünlü, hatta bazıları insanı ağlatacak serencamlara şahit olmuştu. Çoğu vatanı terk ederken birkaç sene sonra bu hatadan vazgeçileceği ve geri dönecekleri konusunda umut içindeydiler. Ama dünyanın dört bir yanına öyle bir savruldular, hayat değirmeninin taşları arasında, bitmek bilmeyen uzun seneler boyunca öyle bir öğütüldüler ki bu şartlar altında hâlâ varlıklarını sürdürebilmeleri, başka bir aile için kanaatime göre imkânsızdı.

 

1924 Mart'ında tren ve gemilerle vatanı terk etmeye mecbur bırakılan 250 kişinin hiçbirisi bugün hayatta değildir. Son olarak 17 Ocak 2019 günü Beyrut’ta vefat eden 1918 doğumlu Bilun Hanımsultan, Sultan Abdülmecid Han’ın torunu Fatma Zehra Sultan’ın kızı idi.

 

Hâlen hayatta olan 25 şehzadeden sadece biri Azizî olup diğerleri Mecidî’dir. Mecidî olanların 1’i, Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin torunudur. Diğerlerinin 6’sı Muradî, 10’u Hamidî ve 7’si Reşadî’dir. 25 şehzadeden 12’si sürgün devam ederken, 9’u da sürgünün kaldırılmasından sonra yurt dışında, A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Suriye, Mısır ve Lübnan’da doğmuştur. 4 şehzade 1974’de sürgünün kaldırılmasından sonra İstanbul’da doğmuştur. Aralarında en yaşlı olanı, 30 Aralık 1930 Şam doğumlu Dündar Efendi olup Hanedan reisidir. Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğlu Mehmed Selim Efendi’nin oğlu Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğludur ve Sultan Osman Gazi’nin 23. kuşaktan torunudur. En genç şehzade olan, 11 Ağustos 2016 İstanbul doğumlu Muhammed Abdülaziz Efendi ise Sultan Osman Gazi’nin 25. kuşaktan torunudur.

 

Hayattaki 13 sultandan 2’si Sultan Beşinci Murad Han; 6’sı Sultan İkinci Abdülhamid Han; 2’si Sultan Mehmed Reşad Han; 1’i Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi ve 2’si Sultan Abdülaziz Han soyundandır. En yaşlı sultan olan Leyla Sultan, 17 Temmuz 1947 Viyana doğumludur. Salzburg'ta ikamet eden Sultan’ın babası, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğullarından Mehmed Abdülkadir Efendi’nin oğlu Şehzade Necib Ertuğrul Efendi'dir.

 

Osmanlı hanedan ailesine mensup hayattaki 25 şehzade ve 13 sultanın dışında, sultan çocuğu olan 21 sultanzade ve 13 hanımsultan bulunmaktadır. Bunların ve vefat etmiş sultan çocuklarının çocuk ve torunları olan 230 civarında aile üyesi ile birlikte Sultan İkinci Mahmud Han’ın neslinden gelen hayattaki kişi sayısı 300’ü bulmaktadır. Bunlardan bir kısmı aynı zamanda Mısır, Ürdün ve Hindistan'daki Haydarabad ve Kotwara hanedanlarına mensuptur.

 

Hayattaki şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve büyük oğlundan 5, küçük oğlundan olan 2 torununun yanı sıra Osman Selaheddin Efendi İstanbul’da yaşamaktadır. Diğerlerinin tamamı, yurt dışında çeşitli ülkelerde ikamet etmektedir.

 

İşte resimlerle bu insanların vatanlarından kopartıldıkları 50 yılın hikâyesi.

 

“Hilâfetin ilgâ ve Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 431 numaralı kanun”un yayınlandığı 6 Mart 1924 tarihli Resmî Cerîde'nin kapak sayfası ile kanunun yer aldığı 6 ve 7. sayfaları.

SÜRGÜN KAPSAMINDAKİ PADİŞAH, HALİFE VE ŞEHZADELER

1-       Mehmed Vahîdeddin Han (1861-1926) (Abdülmecid Han’ın oğlu)

2-       Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944) (Abdülaziz Han’ın oğlu)

3-       Mehmed Selim Efendi (1870-1937) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

4-       Mehmed Ziyaeddin Efendi (1873-1938) (Mehmed Reşad Han’ın oğlu)

5-       Mehmed Seyfeddin Efendi (1874-1927) (Abdülaziz Han’ın oğlu)

6-       İbrahim Tevfik Efendi (1874-1931) (Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğlu)

7-       Mehmed Abdülkadir Efendi (1878-1944) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

8-       Ahmed Nuri Efendi (1878-1944) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

9-       Ahmed Nihad Efendi (1883-1954) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin oğlu)

10-    Mehmed Burhaneddin Efendi (1885-1949) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

11-    Ömer Hilmi Efendi (1886-1935) (Mehmed Reşad Han’ın oğlu)

12-    Mehmed Cemaleddin Efendi (1891-1946) (Mehmed Şevket Efendi’nin oğlu)

13-    Abdürrahim Hayri Efendi (1894-1952) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

14-    Mehmed Abdülhalim Efendi (1894-1926) (Selim Süleyman Efendi’nin oğlu)

15-    Osman Fuad Efendi (1895-1973) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin oğlu)

16-    Ömer Faruk Efendi (1898-1969) (Halife Abdülmecid Efendi’nin oğlu)

17-    Ahmed Nureddin Efendi (1901-1944) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

18-    Mehmed Abdülaziz Efendi (1901-1977) (Mehmed Seyfeddin Efendi’nin oğlu)

19-    Mahmud Şevket Efendi (1903-1973) (Mehmed Seyfeddin Efendi’nin oğlu)

20-    Ali Vasıb Efendi (1903-1983) (Ahmed Nihad Efendi’nin oğlu)

21-    Mehmed Şerefeddin Efendi (1904-1966) (Selim Süleyman Efendi’nin oğlu)

22-    Ahmed Tevhid Efendi (1904-1966) (Mehmed Seyfeddin Efendi’nin oğlu)

23-    Mehmed Âbid Efendi (1905-1973) (II. Abdülhamid Han’ın oğlu)

24-    Mehmed Abdülkerim Efendi (1906-1935) (Mehmed Selim Efendi’nin oğlu)

25-    Mehmed Nizameddin Efendi (1908-1933) (Yusuf İzzeddin Efendi’nin oğlu)

26-    Mehmed Orhan Efendi (1909-1994) (Mehmed Abdülkadir Efendi’nin oğlu)

27-    Mehmed Nazım Efendi (1910-1984) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin oğlu)

28-    Mehmed Fahreddin Efendi (1911-1968) (Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğlu)

29-    Osman Ertuğrul Efendi (1912-2009) (Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğlu)

30-    Mehmed Ertuğrul Efendi (1912-1944) (Mehmed Vahîdeddin Han’ın oğlu)

31-    Ömer Fevzi Efendi (1912-1986) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin oğlu)

32-    Mahmud Namık Efendi (1914-1963) (Ömer Hilmi Efendi’nin oğlu)

33-    Necib Ertuğrul Efendi (1914-1994) (Mehmed Abdülkadir Efendi’nin oğlu)

34-    Mahmud Hüsameddin Efendi (1916-1966) (Mehmed Cemaleddin Efendi’nin oğlu)

35-    Alâeddin Efendi (1917-1999) (Mehmed Abdülkadir Efendi’nin oğlu)

36-    Süleyman Sadeddin Efendi (1917-1985) (Mehmed Cemaleddin Efendi’nin oğlu) 

37-    Burhaneddin Cem Efendi (1920-2008) (İbrahim Tevfik Efendi’nin oğlu)


SÜRGÜN KAPSAMINDAKİ SULTANLAR


1-       Seniha Sultan (1852-1931) (Abdülmecid Han’ın kızı)

2-       Mediha Sultan (1856-1928) (Abdülmecid Han’ın kızı)

3-       Fatma Saliha Sultan (1862-1941) (Abdülaziz Han’ın kızı)

4-       Nazime Sultan (1866-1947) (Abdülaziz Han’ın kızı)

5-       Hadice Sultan (1870-1938) (V. Murad Han’ın kızı)

6-       Zekiye Sultan (1872-1950) (II. Abdülhamid Han’ın kızı)

7-       Fehime Sultan (1875-1929) (V. Murad Han’ın kızı)

8-       Fatma Naime Sultan (1876-1945) (İkinci Abdülhamid Han’ın kızı)

9-       Fatma Sultan (1879-1932) (V. Murad Han’ın kızı)

10-    Münire Sultan (1880-1939) (Ahmed Kemaleddin Efendi’nin kızı)

11-    Behiye Sultan (1881-1948) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin kızı)

12-    Naile Sultan (1884-1957) (II. Abdülhamid Han’ın kızı)

13-    Rukiye Sultan (1885-1971) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin kızı)

14-    Ayşe Hamide Sultan (1886-1960) (II. Abdülhamid Han’ın kızı)

15-    Şadiye Sultan (1886-1977) (II. Abdülhamid Han’ın kızı)

16-    Adile Sultan (1887-1973) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin kızı)

17-    Emine Nemika Sultan (1888-1969) (Mehmed Selim Efendi’nin kızı)

18-    Refia Sultan (1891-1938) (II. Abdülhamid Han’ın kızı)

19-    Emine Atiye Sultan (1891-1978) (Mehmed Salahaddin Efendi’nin kızı)

20-    Fatma Ulviye Sultan (1892-1967) (Mehmed Vahîdeddin Han’ın kızı)

21-    Rukiye Sabiha Sultan (1894-1971) (Mehmed Vahîdeddin Han’ın kızı)

22-    Arife Kadriye Sultan (1895-1933) (İbrahim Tevfik Efendi’nin kızı)

23-    Fatma Zehra Sultan (1895-1965) (İbrahim Tevfik Efendi’nin kızı)

24-    Emine Naciye Sultan (1896-1957) (Mehmed Abdülhalim Efendi’nin kızı)

25-    Behiye Sultan (1900-1950) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızı)

26-    Fatma Gevheri Sultan (1904-1980) (Mehmed Seyfeddin Efendi’nin kızı)

27-    Hadice Şükriye Sultan (1906-1972) (Yusuf İzzeddin Efendi’nin kızı)

28-    Rukiye Sultan (1906-1927) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızı)

29-    Hayriye Sultan (1908-1943) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızı)

30-    Lütfiye Sultan (1910-1997) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızı)

31-    Emine Mukbile Sultan (1911-1995) ((Ömer Hilmi Efendi’nin kızı)

32-    Rebia Nilüfer Sultan (1912-1997) (İbrahim Tevfik Efendi’nin kızı)

33-    Hadice Dürrüşehvar Sultan (1914-2006) (Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı)

34-    Mihriban Mihrişah Sultan (1916-1987) (Yusuf İzzeddin Efendi’nin kızı)

35-    Ayşe Masume Fethiye Sultan (1916-1944) (İbrahim Tevfik Efendi’nin kızı)

36-    Mihrişah Selçuk Sultan (1920-1980) (Abdürrahim Hayri Efendi’nin kızı)

37-    Fatma Samire Sultan (1920-2000) (Mehmed Abdülhalim Efendi’nin kızı)

38-    Fatma Neslişah Sultan (1921-2012) (Ömer Faruk Efendi’nin kızı)

39-    Mihrimah Sultan (1922-2000) (Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızı)

40-    Hamide Nezahat Sultan (1923-1998) (Mahmud Şevket Efendi’nin kızı)

41-    Zehra Hanzade Sultan (1923-1998) (Ömer Faruk Efendi’nin kızı) 

42-    Bidar Sultan (1924-1924) (Mehmed Abdülkadir Efendi’nin kızı)


SÜRGÜN KAPSAMINDAKİ SULTANZADELER


1-       Mehmed Sabahaddin Beyefendi (1877-1948) (Seniha Sultan’ın oğlu)

2-       Ahmed Lütfullah Beyefendi (1880-1973) (Seniha Sultan’ın oğlu)

3-       Abdurrahman Sami Beyefendi (1880-1961) (Mediha Sultan’ın oğlu)

4-       Hüseyin Hayreddin Beyefendi (1892-1987) (Esma Sultan’ın oğlu)

5-       Mehmed Sadeddin Beyefendi (1895-1976) (Esma Sultan’ın oğlu)

6-       Mehmed Cahid Beyefendi (1899-1977) (Fatma Naime Sultan’ın oğlu)

7-       Ahmed Kemaleddin Beyefendi (1908-1987) (Münire Sultan’ın oğlu)

8-       Mehmed Ali Beyefendi (1909-1981) (Fatma Sultan’ın oğlu)

9-       Mehmed Ömer Nami Beyefendi (1911-1993) (Ayşe Hamide Sultan’ın oğlu)

10-    Hayri Beyefendi (1912-?) (Hadice Sultan’ın oğlu)

11-    İbrahim Edhem Beyefendi (1915-1969) (Emine Nemika Sultan’ın oğlu)

12-    Kazım Kenan Beyefendi (1916-2003) (Emine Nemika Sultan’ın oğlu)

13-    Celaleddin Beyefendi (1916-1997) (Fatma Sultan’ın oğlu)

14-    Osman Nami Beyefendi (1918- 2010) (Ayşe Hamide Sultan’ın oğlu)

15-    Abdülhamid Rauf Beyefendi (1921-1981) (Ayşe Hamide Sultan’ın oğlu) 

16-    Ali Beyefendi (1921-1971) (Emine Naciye Sultan’ın oğlu)


SÜRGÜN KAPSAMINDAKİ HANIMSULTANLAR


1-      Ayşe Sıdıka Hanımsultan (1875-1938)  (Cemile Sultan’ın kızı)

2-      Fatma Aliye Hanımsultan (1891-1972) (Zekiye Sultan’ın kızı)

3-      Adile Hanımsultan (1900-1988) (Fatma Naime Sultan’ın kızı)

4-      Ayşe Hadice Hanımsultan (1909-1968) (Fatma Sultan’ın kızı)

5-      Fatma Rebia Hanımsultan (1911-1988) (Refia Sultan’ın kızı)

6-      Fatma Fethiye Hanımsultan (1912-1998) (Emine Nemika Sultan’ın kızı)

7-      Selma Hanımsultan (1914-1941) (Hadice Sultan’ın kızı)

8-      Nilüfer Hanımsultan (1916-1989) (Adile Sultan’ın kızı)

9-      Mahpeyker Hanımsultan (1917-2000) (Emine Naciye Sultan’ın kızı)

10-   Suade Hümeyra Hanımsultan (1917-2000) (Fatma Ulviye Sultan’ın kızı)

11-   Ayşe Hamide Hanımsultan (1912-1929) (Refia Sultan’ın kızı)

12-   Fatma Samiye Hanımsultan (1918-1992) (Şadiye Sultan’ın kızı)

13-   Bilun Hanımsultan (1918-2019 ) (Fatma Zehra Sultan’ın kızı)

14-   Türkan Hanımsultan (1919-1989) (Emine Naciye Sultan’ın kızı)

15-   Melike Hanımsultan (1924-2007) (Arife Kadriye Sultan’ın kızı)


 

Sürgüne giden Osmanlı Hanedanı üyelerinden büyük bölümünü Avrupa’ya götüren Simplon Orient Ekspresi. Bu tren o yıllarda İstanbul Sirkeci Garı'ndan kalkar, Sofya, Belgrad, Venedik ve Milan istasyonlarına uğrar, Simplon Tüneli'nden geçerek Lozan üzerinden Paris'e ulaşırdı. Başka bir Orient Ekspres hattı da İstanbul, Bükreş, Budapeşte, Viyana, Münih ve Satrasbourg yoluyla yine Paris'e giderdi.

 

 

Sürgüne giden 37 Osmanoğlundan 11’inin birlikte bulunduğu bir resim. Şehzadeler 1909 sonbaharında Ertuğrul Yatı'nda. Soldan sağa oturanlar; Şehzade Mehmed Seyfeddin, Abdülmecid, Mehmed Vahîdeddin, Mehmed Ziyaeddin, İbrahim Tevfik Efendiler. Ayaktakiler soldan sağa; Şehzade Mehmed Cemaleddin, Ömer Hilmi, Mahmud Necmeddin (sürgünden önce vefat etmiştir), Ahmed Nihad, Mehmed Abdülhalim, Osman Fuad ve Ömer Faruk Efendiler.

 

 

1920 senesi sonları Mekteb-i Sultanî. Soldan sağa oturanlar; Şehzade Mehmed Nazım, Mehmed Nizameddin ve Mehmed Orhan Efendiler. Soldan sağa ayaktakiler; öğretmen, Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi, öğretmen, Şehzade Mehmed Şerefeddin Efendi, okul müdürü Salih Arif Bey, Şehzade Ali Vasıb Efendi, öğretmen, Şehzade Mehmed Âbid Efendi, öğretmen. 7 şehzade de sürgüne gitmiştir.

 

 

Şehzade Mehmed Selim Efendi, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın en büyük oğludur. 1870 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda doğmuştur. Annesi Bedrifelek Başkadınefendi’dir. Yurt dışına çıkışta 54 yaşında ve birinci ferik (orgeneral) rütbesindeydi. Hanedanın sürgüne gönderilen padişah neslinden inen erkek üyeleri içinde, son padişah Sultan Mehmed Vahideddin Han ile son halife Abdülmecid Efendi’den sonra en yaşlısıydı. 1924 Martında hanımları, oğlu Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ve bendeganı ile birlikte vapurla Beyrut'a gitti. Önce Şam’da, daha sonra Beyrut yakınlarındaki Cünye’de yaşadı. 1937 yılında Cünye’de vefat ederek Şam’da, Sultan Selim Camii haziresindeki kabristana defnedildi.

 

 

 

Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ikinci oğludur. 1878 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda doğmuştur. Annesi Bidar Kadınefendi’dir. Yurt dışına çıkışta 46 yaşında ve miralay (albay) rütbesinde idi. 1924 Martında iki hanımı, oğulları Şehzade Mehmed Orhan, Necib Ertuğrul ve Alaeddin Efendiler, kızı Bidar Sultan ve bendeganı ile birlikte trenle Budapeşte'ye gitti. 1940’a kadar Budapeşte’de daha sonra Sofya’da yaşadı. 1944 yılında bir hava hücumu sırasında sığınakta kalp sektesinden vefat etti. Kabri Sofya’dadır.

 

 

Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın beşinci oğludur. 1894 yılında Yıldız Sarayı’nda doğmuştur. Annesi Peyveste Hanımefendi’dir. Harbiye ve Berlin Harp Akademisi mezunuydu. 1914-1918 yıllarını cephede albay rütbesiyle topçu alay kumandanı olarak geçirdi. 1924 Martında 30 yaşında idi ve zaten yurt dışında, Roma'da bulunuyordu. O sırada eşinden boşanmış durumdaydı ve 4 yaşlarında Mihrişah Selçuk Sultan isimli bir kızı vardı. Sürgün acılarına, yoksulluk ve hastalığa dayanamayarak 1952 yılbaşı gecesi Paris’te bir otel odasında uyku ilacı içerek intihar etti. Kabri Paris’tedir.


 

Fransa'nın Nice şehri, vatandan çıkarılan Osmanlı Hanedan ailesinden pek çok kişiye ev sahipliği yapmıştır. Kim bilir belki de o mazlum insanlar Akdeniz kıyısındaki bu şehirde İstanbul'dan esintiler bulmuşlardı. Bu ailelerden biri Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın kızlarından Zekiye Sultan ve kızı Fatma Aliye Hanımsultan ve eşleriydi. Zekiye Sultan, Gazi Osman Paşa'nın oğlu Ali Nureddin Paşa, kızı da Kavalalı ailesinden Mehmed Muhsin Yeğen Paşa ile evliydi. Sürgün listesinde olmamalarına rağmen Hanımsultan'ın 11 ve 3 yaşlarındaki oğulları Osman ve Salih Zeki de tabii olarak annelerinden ayrılamamıştı. Yine Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın kızı ve Ali Fuad Paşa'nın eşi olan Refia Sultan da 12 ve 13 yaşlarındaki kızları Rebia ve Ayşe Hamide Hanımsultanlarla aynı şehre yerleşmişti. Muhtemelen 1928 yılında çekilmiş bu resim, 4 yıldır vatandan ayrı düşme acısının artık yüzlere yerleştiğini gösteriyor. Soldan sağa: Refia Sultan, Zekiye Sultan, Fatma Aliye Hanımsultan, Ayşe Hamide Hanımsultan, Rebia Hanımsultan ve önde Salih Zeki Bey.Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın kızlarından Refia Sultan 1891 yılında Yıldız Sarayı'nda doğmuştu. 33 yaşında vatandan çıkarıldı. Bu acının üzerine bir başka büyük felaket daha yaşadı. Kızlarından Ayşe Hamide Hanımsultan, Nice'te banyodaki hava gazlı şofbenden zehirlenerek 1929'da 17 yaşında vefat etti. Halbuki o sırada Zekiye teyzesinin torunu Osman Bey ile sözlenmişti. Refia Sultan, bu acıya ve vatan hasretine ancak 14 yıl dayanabildi ve 1938'de vefat etti. Cenazesi Şam'a getirilerek Sultan Selim Camii'nde bulunan hanedan kabristanında kızının yanına defnedildi.

 

 

1922'de çekilmiş bu resim, Sultan Beşinci Murad Han'ın kızlarından Adile Sultan'ın ailesini mutlu günlerinde gösteriyor. Zevci Damad Moralızade Selahaddin Beyefendi o yılın sonunda genç yaşında vefat eder. Hanımını dul, iki yaşındaki kızı Nilüfer Hanımsultan'ı yetim bırakır. Bahtsız anne ve küçük kızın başlarına gelen bu felaketin üzerinden daha bir küsur yıl geçmiştir ki sürgün listesinde isimlerini görüverirler. 1924 Martında Sirkeci'den kalkan bir tren onları Budapeşte'ye götürüp bırakır. İleriki yıllarda başlarından daha ne gibi serüvenlerin geçeceğinden ise habersizdirler.

 

 

 

1952'de Mısır'ın birinci ailesi. Sultanzade Prens Abbas Hilmi Beyefendi (d. 1941), Fatma Neslişah Sultan, Kral Naibi Damad Prens Muhammed Abdülmün'im Beyefendi, Prenses İkbal Hanımsultan (d. 1944). Fotoğraf, Naib'in amcası Prens Muhammed Ali Tevfik Paşa'nın İskenderiye, Zizinya'daki malikanesinde çekilmiştir. 

Kral Faruk 26 Temmuz 1952 günü Mısır tahtından indirilince yerine 6 aylık bir bebek olan oğlu İkinci Fuad geçirildi. Her ne kadar gerçek idare, ihtilalin lideri General Necib'de ise de devlet önce üç kişilik bir niyabet meclisinin idaresine verildi. Daha önce 1892-1914 yılları arasında 23 yıl hıdivlik yapan Abbas Hilmi Paşa'nın (1874-1944) oğlu, kralın ikinci derece amcazadesi Damad Prens Muhammed Abdülmün'im Beyefendi (1899-1980) bu meclisin reisi idi. 14 Ekim 1952 tarihinde tek başına kral naibi oldu. Bu görevi 18 Haziran 1953'de krallığın düşerek cumhuriyetin ilan edilmesine kadar sürdürdü. 1940'ta evlendiği Fatma Neslişah Sultan (1921-2012), kral naibinin zevcesi sıfatıyla 8 ay kadar Mısır'ın first lady'si oldu.

 

 

3 Nisan 2012. Bir gün önce 91 yaşında hayata veda eden merhume Fatma Neslişah Sultan'ın cenaze namazı için Yıldız Camii'nin avlusunda toplandık. Kendisini 2008 Ramazan'ında ziyaret etmiş ve elini öpmekle şereflenmiştim. Yüce Mevla ona padişah dedeleri hürmetine rahmet eylesin.Fatma Neslişah Sultan ile daha önce yurt dışında vefat edip vatana getirilen kardeşleri Zehra Hanzade ve Necla Hibetullah Sultanlar ve sevgili anneleri, Sultan Vahîdeddin Han'ın kızı Rukiye Sabiha Sultan artık yine yan yanaydılar. Tıpkı eski mutlu günlerdeki gibi...

Saturday the 15th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©